Text Box:

Kalahari Bosveld-streek @ Lichtenburg

Generaal De la rey tak van die Suid afrikaanse jagters- en wildbewaringsvereniging

WILDBEWARING

 

Menere    

 

Die A-Pres, VP-B en myself het op 29 Oktober 2009 verkennende samesprekings met n afvaardiging van Sanparke se ereveldwagters gevoer.

 

Die oogmerk met die samesprekings was om raakpunte te soek tussen die twee liggame en om n ondersteuningsnetwerk daar te stel waardeur die twee liggame se onderskeie bewaringsagendas ondersteun kan word.

 

Hierby aangehg (skakel onderaan brief) is die kriptiese aanduiding van die besprekings wat tydens die geleentheid plaasgevind het.

 

Dit sal baie hoog op prys gestel word indien u so vinnig as wat dit vir u moontlik is, vir ons n aanduiding sal kan gee of ons u en u tak se kontakbesonderhede aan die ereveldwagters beskikbaar mag stel, sodat hulle takke in u omgewing met u kan kontak maak.

 

Ons verwag ook n lys van takke van die ereveldwagters af met hulle kontakbesonderhede.  Sodanige sal aan u verskaf word sodra ons dit het.

 

Dit staan u tak uit die aard van die saak vry om te kies om nie aan hierdie inisiatief deel te neem nie.  U sal weet hoe u tydsraamwerk op plaaslike vlak lyk.

 

Vriendelike groete

Krappies Els

 

Notule van vergadering